W dniu 23 lipca 2023 roku Starszyzna Cechowa reprezentowana przez Prezesa/Starszego Cechu Ryszarda Pionk oraz Podstarszych: Gerarda Pobłockiego i Wojciecha Nowickiego wraz z pocztem sztandarowym w osobach: Mieczysław Dosz, Paweł Wojewski i Łukasz Ciechanowski, uczestniczyła w obchodach Święta lęborskiego Rzemiosła. Święto rozpoczęło się uroczystym przemarszem zebranych gości z Placu Pokoju do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, gdzie odbyła się suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Bp. Ryszarda Kasyny.