loading...
AKTUALNOŚCI
KURSY
OŚWIATA
SZKOŁA
ZAMÓWIENIA
PROJEKTY
OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO
 
Oferujemy szeroki zakres szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą kursową
OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO działa jako wyodrębniona komórka organizacyjna w strukturze Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie.
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy skorzystaj z możliwości dofinansowania szkolenia.
Z nami zdobędziesz uprawnienia energetyczne, spawalnicze, BHP, magazynierskie, pedagogiczne, a także fryzjerskie i kosmetyczne
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie

Zapraszamy na stronę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie, której Organem Prowadzącym jest Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie.

 W naszej branżowej szkole I stopnia można zdobyć naukę w zawodach:

• blacharz samochodowy
• cukiernik
• elektromechanik pojazdów samoch.
• fryzjer
• kucharz
• mechanik pojazdów samochodowych
• monter sieci i instalacji sanitarnych
• murarz-tynkarz
• sprzedawca
• stolarz

W klasach wielozawodowych, można zdobyć naukę w zawodach:
dekarz, elektryk, krawiec, lakiernik samochodowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, przetwórca mięsa, ślusarz, złotnik-jubiler

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SPRAWDŹ ! 

Czytaj więcej
PROJEKTY UNIJNE

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pn. „ROZBUDOWA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY RZEMIOSŁ O BUDYNEK DYDAKTYCZNY W WEJHEROWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0017/2016-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 9.020.299,56zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 7.911.332,41 zł.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty Niepublicznej Szkoły Rzemiosła oraz wsparcie prognozowanego zapotrzebowania na rynku pracy i trendów demograficznych w powiecie. W wyniku realizacji projektu stworzona zostanie kompleksowa oferta szkolnictwa zawodowego dla branży meblarskiej i budowlanej oraz podniesienie kompetencji absolwentów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zakres wsparcia obejmuje m.in. rozbudowę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o nowy budynek dydaktyczny i doposażenie utworzonych w nim pracowni tematycznych i hali maszyn dla branży meblarskiej i budowlanej.  

Projekt „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” powiązany jest z projektem „Wzorcowe Kształcenie Zawodowe”.

PROJEKTY UNIJNE - SPRAWDŹ ! 

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter Newsletter Newsletter

Back to top