Członkiem Cechu może być:

.

1) Rzemieślnik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2020.2159),

2) Małżonek lub zstępny rzemieślnika, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu działalności gospodarczej rzemieślnika,

3) Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, niebędąca rzemieślnikiem, zatrudniająca nie więcej niż 250 pracowników.

.

Osoba prawna nie będąca rzemieślnikiem może być członkiem wspierającym Cechu.

Aby zapisać się do Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie należy

zapoznać się z STATUTEM CECHU, wypełnić ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ oraz DEKLARACJĘ.

.

STATUT CECHU

ANKIETA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA

INFORMACJA NT. SKŁADEK CZŁONKOWSKICH