HISTORIA CECHU RZEMIOSŁ W WEJHEROWIE

Historia naszego Cechu została opisana w książce Marii Stanzeckiej i Joanny Grochowskiej  pt. "Historia Cechu Rzemiosł w Wejherowie".

W dniu 30.06.2011 r. w Wejherowskim Domu Rzemiosła odbyła się promocja tej  książki.

.

Przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa Brunona Gajewskiego 

Zaproszeni goście

Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnicta i Rozwoju Wsi - Kazimierza Plocke 

Na spotkaniu przedstawiono nową koncepcję powstania „Kaszubskiej Akademii Rzemiosła” związaną z budową nowego obiektu. Kolejnym punktem było omówienie potencjału wejherowskiego cechu z uwzględnieniem realizowanych projektów finansowanych ze środków UE. Następnie został przedstawiony przez przedstawicieli Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie - Katren Feegel i Ronny Papp - przykład niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ostatnim punktem spotkania było wręczenie książek sponsorom i zaproszonym gościom przez Starszego Cechu Brunona Gajewskiego.

.

 

  

Wręczenie publikacji książki.   

Wśród licznych gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocie, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Krystyna Pajura, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Elżbieta Lamparska, Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke, Wicestarosta Grzegorz Gaszta, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Wiesław Szajda, Rektor Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej Marcin Pliński, Dowódca Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej – Komandor Roman Kreft, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku Krzysztof Weyna. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących wydanie publikacji dotyczącej historii wejherowskiego rzemiosła. 

.

 

Przemówienie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Starosty Powiatu Wejherowskiego Józefa Raszke, a także Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.