Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców, zwany dalej Cechem,

jest organizacją samorządu rzemiosła, działającą na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Cech jest również związkiem pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

STATUT CECHU