NAZWA KURSU

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI, WSZYSTKIE TYPY, KLASA III

OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ DO 25 TON, KLASA III

KURS ROZSZERZONY: dwie specjalności:

OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ:

OPERATOR BETONIARKI – wszystkie typy

OPERATOR ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH

OPERATOR NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH

OPERATORA PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG

OPERATOR RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z UPRAWNIENIAMI DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYSIĘGNIKIEM I WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

PRACOWNIK MAGAZYNOWO-HANDLOWY Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

HAKOWY – SYGNALISTA

OPERATOR DŹWIGÓW  BUDOWLANYCH- Kategoria II D

OPERATOR SUWNIC

OBSŁUGA PIŁ MECHANICZNYCH

OBSŁUGA KOS SPALINOWYCH

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE (Grupa I, II, III)

PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KURSY PRZYUCZAJĄCE (w różnych zawodach) DLA OSÓB DOROSŁYCH

FLORYSTYKA I BUKIECIARSTWO

MANICURE METODĄ ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ

WIZAŻ

KURS DLA MŁODOCIANYCH w następujących zawodach:

BRANŻA BUDOWLANA:

ZAWODY: Murarz – tynkarz, Dekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Monter sieci i instalacji sanitarnych

BRANŻA STOLARSKA:

ZAWODY: Stolarz, Tapicer

BRANŻA MOTORYZACYJNA:

ZAWODY: Mechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Blacharz samochodowy

BRANŻA SPOŻYWCZA:

ZAWODY: Kucharz, Cukiernik, Przetwórca mięsa

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

ZAWÓD: Elektryk

FRYZJERSKA:

ZAWÓD: Fryzjer