Święto Rzemiosła Starogardzkiego

01 czerwca 2024 roku w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość obchodów Święta Rzemiosła zorganizowanego przez Zarząd Cechu  Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim i Kapelana Rzemiosła  Ks. Kanonika Marka Błażejczyka.  W kościele św. Barbary w Kokoszkowych, została odprawiona uroczysta msza św. w intencji rzemiosła. Następnie odbył się festyn rzemieślniczy na łonie natury w „Zaciszku Kociewia” w Białachowie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Pomorskiej  Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich  Przedsiębiorstw z Panem Prezesem Zbigniewem Stencel na czele, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Cechów oraz zaproszeni goście. Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie wraz z Pocztem Sztandarowym reprezentowali: Prezes/Starszy Cechu Ryszard Pionk, Podstarszy Cechu Gerard Pobłocki  oraz Zbigniew Stalmach.