Coroczna Pielgrzymka Wejherowskiego Rzemiosła na Jasną Górę.

W tym roku nasi rzemieślnicy Pielgrzymkę rozpoczęli od pobytu w Zakopanem, gdzie zakwaterowanie mieli w hotelu Rzemieślnik, który prowadzony jest przez Pomorską Izbę Rzemieślnicza w Gdańsku. Dziękujemy za gościnność i w imieniu Izby zapraszamy wszystkie chętne osoby do odwiedzenia tego pięknego miejsca (https://www.rzemieslnik-zakopane.pl/).

W drodze do Częstochowy pielgrzymi odwiedzili Wadowice, zwiedzając Dom rodzinny Papieża Jana Pawła II.

Opiekę duchową Pielgrzymki sprawował ks. Paweł Łuczak, a nad sprawną organizacją czuwali członkowie Zarządu z Prezesem/Starszym Cechu Ryszardem Pionk na czele.