Dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 26.01.2022 roku w Powiatowym Cechu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się szkolenie nt. „ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ KONTROLI INSPEKCJI PRACY”.

Szkolenie przeprowadziła Pani nadinspektor Izabela Struczyńska.

Poruszano ważne tematy związane zwłaszcza z czasem pracy młodocianego, jak również zakresem zadań, które młodociany może wykonywać.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją.