Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw podjął uchwałę w sprawie wysokości opłat w roku 2024 za egzaminy rzemieślnicze.

Opłaty za egzaminy w 2024 roku wynoszą; 

1. Egzamin Czeladniczy - 969,46 zł,

2. Egzamin Mistrzowski - 1938,94 zł,

3. Egzamin Sprawdzający - 346,23 zł.

Informacja o nowych opłatach została zamieszczona na stronie izby.