Dzień dobry,

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach od 26 lutego do 1 marca prowadzimy nabór wniosków o przyznanie podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu niekonkurencyjnego „WiA- Wykwalifikowani i Aktywni", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), realizowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.2 Rynek pracy - projekty powiatowych urzędów pracy oraz  Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 lutego  na godzinę 10:00 zaplanowane zostało spotkanie online nt. „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego".
Podczas spotkania omówione zostaną główne zagadnienia dotyczące przyznania pracodawcy refundacji:

  • Kto może ubiegać się o refundację?
  • Jakie warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o refundację ?
  • Jak wygląda procedura oceny wniosków?
  • Jak wypełnić wniosek?

 Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM (link będzie aktywny 10 minut przed rozpoczęciem spotkania). Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Informacja o spotkaniu jest dostępna również stronie internetowej Urzędu: https://wejherowo.praca.gov.pl/-/23085057-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego-spotkanie-online oraz na Facebooku:  https://www.facebook.com/photo/?fbid=737845558440523&set=a.433455135546235

Informacja o naborze: https://wejherowo.praca.gov.pl/-/23067597-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pracodawcy-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego