Cóż to było za święto …

2 września 2022 roku uroczyście oddaliśmy do użytku nowoczesny budynek dydaktyczny Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie wraz  z specjalistycznymi pracowniami.

Była to niezwykła dla nas wszystkich chwila, ponieważ jako organizacji pozarządowej czyli cechowi rzemiosł, udało się nam zrealizować potężny jak dla nas projekt, dofinansowany z funduszy unijnych polegający na wybudowaniu budynku dydaktycznego i jego wyposażeniu w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. W wyniku tego projektu powstały w pełni wyposażone pracownie: stolarska, ślusarska i budowlana.

 

To wydarzenie było dla Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie historycznym wydarzeniem, które z pewnością wpisze się karty wejherowskiego cechu jak i szkoły.

 

Podczas uroczystości odsłonięto tablice pamiątkową na cześć Pana Brunona Gajewskiego - inicjatora  powstania budynku dydaktycznego, jak i założenia szkoły rzemiosła.

 

Podziękowano również za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację projektu niżej wymienionym osobom:

a.    BRUNONOWI GAJEWSKIEMU – honorowemu Prezesowi wejherowskiego Cechu,

b.    Marszałkowi Województwa Pomorskiego – MIECZYSŁAWOWI STRUKOWI,

c.    Dyrektorowi Departamentu Edukacji  i Sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego - Panu ADAMOWI KRAWCOWI,

d.    WŁODZIMIERZOWI SZORDYKOWSKI,

e.    Panu MARIUSZ GUSTOWSKIEMU – Generalnemu Wykonawcy, firma WOJ. – MAR,

f.     Panu KRZYSZTOFOWI HILDEBRANDTOWI – Prezydentowi Miasta Wejherowo,

g.    Pani GABRIELI LISIUS – Staroście Powiatu Wejherowskiego,

h.    Panu ZBIGNIEWOWI STENCLOWI – Prezesowi Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku,

i.     KS. PRAŁATOWI TADEUSZOWI RESZKA – Kapelanowi wejherowskiego rzemiosła,

j.     Panu KAZIMIERZOWI PLOCKE – Posłowi na Sejm,

k.    Panu MARKOWI NOWICKI - St. Wizytatorowi Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty W Gdańsku,

l.     Pani MARIOLI KWAŚNIEWSKIEJ – Dyrektor Biura Cechu,

m.  Panu MICHAŁOWI ROLBIECKIEMU – Dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie,

n.    Panu KRZYSZTOFOWI SEROCZYŃSKIEMU,

o.    Pani DANUTA WÓJCIK ,

p.    Panu PIOTROWI JÓSKOWSKIEMU,

q.    Panu MIROSŁAWOWI LADEMANN

Już dziś w Niepublicznej Szkole Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie kształcimy ponad 780 uczniów w 27 oddziałach w ponad 20 zawodach.

 

Wierzymy, że nasza szkoła będzie symbolem solidnej nauki w rzemiośle i kuźnią wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i polskiej gospodarki.

A wzrastająca liczba uczniów w naszej szkole jest też przykładem na to, że szkoły rzemieślnicze stają się bardziej popularne, ponieważ uczniowie umiejętności praktyczne zdobywają właśnie w zakładach rzemieślniczych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w szczególności rzemieślnikom, którzy znaleźli czas i byli z nami w tym ważnym dniu.