19 marca tradycyjnie Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie obchodził święto swojego patrona – św. Józefa.
W uroczystości wzięły udział władze cechu z prezesem Ryszardem Pionk na czele, władze miasta, powiatu i gminy Wejherowo i Łęczyce, przedstawiciele zaprzyjaźnionych cechów, jak i również władze Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z prezesem Z. Stenclem na czele oraz wiele zakładów pracy oraz nauczyciele i uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili także Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke, jak również honorowy starszy wejherowskiego cechu, Pan Brunon Gajewski.
Obchody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu wszystkich zaproszonych gości wraz z licznymi pocztami sztandarowymi oraz orkiestrą spod Domu Rzemiosła do Kolegiaty , gdzie na skwerze im. Jana Pawła II pod Pomnikiem Wdzięczności delegacje złożyły kwiaty, a następnie odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Tadeusza Reszka w intencji rzemieślników.
Wejherowscy przedsiębiorcy i rzemieślnicy zrzeszeni w Powiatowym Cechu Rzemiosł MiŚP spotykają się zawsze z okazji swojego święta, aby podczas nabożeństwa w kolegiacie podziękować patronowi rzemiosła św. Józefowi za patronat i opiekę nad prowadzoną działalnością gospodarczą.
Spotkanie braci rzemieślniczej kontynuowane było w mniej oficjalnej atmosferze w Sali bankietowej „Atlantyk” w Wejherowie, gdzie była okazja do podziękowań, wymiany doświadczeń, integracji i rozmów o przyszłości wejherowskiego rzemiosła.