POWIATOWY CECH RZEMIOSŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W WEJHEROWIE

jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w powiecie wejherowskim. Jego powstanie wiąże się z początkiem miasta Wejherowa.

.

Wejherowska organizacja cechowa ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miasta Wejherowa.

Zasięg terytorialny Cechu obejmuje Małe Miasto Kaszubskie: Wejherowo, Rumia, Reda, powiat wejherowski – największy powiat ziemski na terenie województwa pomorskiego, a w nim gminy: Wejherowo, Linia, Luzino, Choczewo, Gniewino, Łęczyce, Szemud.

.

Obecnie wejherowski Cech zrzesza ponad 270 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają blisko 4500 pracowników. Dodatkowo, należący do Cechu rzemieślnicy szkolą ponad 900 młodocianych pracowników w 30 różnych zawodach. Praktyczna nauka zawodu jest nadzorowana przez ponad 250 mistrzów szkolących będących właścicielami lub pracownikami zakładów rzemieślniczych.

.

Członkowie Cechu należą do 6 sekcji: budowlanej, drzewnej, motoryzacyjnej, fryzjerskiej, spożywczej, handlu i usług – rzemiosł różnych.

Wejherowska organizacja cechowa działa na podstawie STATUTU CECHU z 5 maja 2021 roku i USTAWY O RZEMIOŚLE z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).

Od dnia 30.10.2001r. CECH jest zarejestrowany pod numerem 0000048667 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

.

Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku a przedstawiciel Cechu uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej przy Staroście Powiatu Wejherowskiego.

Wejherowska organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie (Niemcy) oraz Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie.

.

Cech jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie, która jest pierwszą niepubliczną szkołą zawodową działającą na terenie województwa pomorskiego.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Wejherowską organizacją rzemieślniczą kieruje Zarząd Cechu, na czele z prezesem.

 

. 

   

Przekazanie insygni prezydentowi miasta Wejherowa p. Krzysztofowi Hidebrandtowi przez Zarząd Cechu (Sesja Rady Miasta - 4.11.2008)