WŁADZE CECHU


 

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes

Ryszard Pionk


Podstarszy

Gerard Pobłocki

Podstarszy

Wojciech Nowicki


 

Sekretarz

Janusz Labuda

 

Skarbnik

Piotr Błaszkowski


 

Członek Zarządu

Adam Stuba

 

Członek Zarządu

Mariusz Gustowski