Zadaniem Kasy jest gromadzenie składek członków i świadczenie pomocy koleżeńskiej na rzecz członków w przypadkach losowych.

Kasa Wzajemnej Pomocy działa na zasadach określonych w regulaminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr 23/2021 Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie uchwalenia regulaminu Kasy Wzajemnej Pomocy

Kasą zarządza Zarząd Kasy, wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Cechu..

SKŁAD KASY:

Przewodniczący KWP

Waldemar Kurpet

Zastępca

 

Sekretarz

Beata Nowicka

 

Członek

Izabela Bobkowska

Członkiem Kasy na zasadzie dobrowolności może zostać były członek Cechu, którego członkostwo ustało wskutek zakończenia działalności gospodarczej i przejścia na emeryturę lub rentę, jeżeli miał co najmniej 5 letni staż członkowski w Cechu.

Były członek Cechu składa pisemną deklarację członkostwa w Kasie do Zarządu Cechu nie później niż w terminie 6 miesięcy od ustania członkostwa w Cechu. W deklaracji kandydat podaje swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz zobowiązuje się do uiszczania składki na Kasę Wzajemnej Pomocy.

O przyjęciu do Kasy decyduje Zarząd Cechu.

Składka na Kasę Wzajemnej Pomocy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wynosi 10 zł. W przypadku członków Cechu stanowi odpis z składki cechowej, w przypadku byłych członków cechu „emerytów” jest ona wpłacana dobrowolnie na podstawie złożonej deklaracji.

Uchwała Nr 22/2021 Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

 

Chcesz sprawdzić czy uregulowałeś składkę, albo dowiedzieć się o zasadach opłacania składek skontaktuj się z pracownikiem biura Cechu:

Dominika Skarboń - Łągiewczyk

Specjalista d/s finansowych

M. +48 662 122 289

T. +48 58 672 25 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.