1. OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO działa jako wyodrębniona komórka organizacyjna w strukturze Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie.

2. OŚRODEK podlega bezpośrednio DYREKTOROWI BIURA CECHU.

3. Pracą OŚRODKA kieruje KOORDYNATOR OŚRODKA.

4. OŚRODEK działa w oparciu o następujące zezwolenia:

4.1. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO: Zaświadczenie nr 10/2011 z dnia 26.10.2011 r. wydane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego; 4.2. INSTYTUCJA SZKOLENIOWA: Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy nr ewidencyjny 2.22/00165/2021 z 25.05.2021 r.;

4.3. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 4/2015 z dnia 25.02.2015 roku;

4.4. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 36/2011 z dnia 26.10.2011 roku;

4.5. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 8/2012 z dnia 08.05.2012 roku ;

4.6. POTWIERDZENIE NR: NC-60102-104/21 z dnia 12.07.2021 r. SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PAR. 25 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2001 R. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263;

Powyższe zezwolenia stanowią załącznik do niniejszych zasad (załącznik)