Wejherowo, dnia 10.11.2021 r.

Znak sprawy: 11/ZK/04.01/2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zadania pn.:

Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni ślusarskiej

w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie w ramach zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.
 
Dokumenty do pobrania umieszczone w bazie konkurencyjności dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78608