Wejherowo, dnia 21.10.2021 r.

Znak sprawy: 10/ZK/04.01/2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zadania pn.:

 

Dostawa specjalistycznego sprzętu do sal dydaktycznych

 

w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie w ramach zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.
 
Dokumenty do pobrania umieszczone w bazie konkurencyjności dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75400