Wejherowo, dnia 16.06.2021 r.

Znak sprawy: 02/ZK/04.01/2021

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zadania pn.: realizacja dostawy sprzętu IT do pomieszczeń w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie w ramach zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.

 

 

 

Dokumenty do pobrania umieszczone w bazie konkurencyjności dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53814