Kurs

Hakowy - Sygnalista

 

Termin rozpoczęcia:

Rekrutacja grupy trwa. 

Hakowy sygnalista ściśle współpracuje z operatorami suwnic, żurawi, HDSów i układnic magazynowych. Wszędzie tam gdzie jako osprzęt można wykorzystac haki, dźwignice, wciągarki, wciągniki, zblocza, sprzegi hakowe hakowy sygnalista jest niezbędny. Po naszym szkoleniu możesz zostać hakowym sygnalistą, lub nauczyć się jak interpretować sygnały wykorzystywane przy współpracy operatorów i hakowych.                                                                                                    

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!

Czas trwania
1 dzień. 
 
Wymagania w stosunku do uczestników
- wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne

- ukończone 18 lat,

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku.

 

Uwagi

Po ukończeniu szkolenia oraz sprawdzeniu wiedzy kandydat przystępuje do egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem MEN) z opisanym ramowym programem szkolenia. 

 

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, fax (58) 672-28-28,biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pllub fax-em na numer (58) 672-28-28

 

 

→ Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
→ Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie