W CHWILI OBECNEJ NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!!!

 

 

UWAGA – DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DO 100%

dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

1. Wnioski mogą składać firmy/przedsiębiorstwa, które mają:

     - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub

     - siedzibę na terenie Powiatów: Wejherowskiego, Puckiego lub Gdyni. 

Obowiązuje obligatoryjny wpis w dokumentach rejestrowych firmy.

Wejherowski Cech pomaga w prawidłowym wypełnieniu do Urzędów Pracy wniosków i formularzy o przyznanie środków.

 

2. Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu szkoleniowego:

     1Szkolenia związane z branżą, w której działalność prowadzi firma

           (można uczestniczyć nawet w 3/4 szkoleniach),

      2. Egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji lub umiejętności,

      3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

          zawodowej po ukończonym kształceniu,

      4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym

          kształceniem.

 

3. Poziom dofinansowania wynosi:

      1. 100% kosztów kształcenia – dotyczy firm do 9 pracowników,

     2.  80% kosztów kształcenia – dotyczy firm zatrudniających 10 pracowników i więcej,

W obu przypadkach - nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

WAŻNE!!!

Wnioski można składać od 1 lutego 2016r. Pula na dofinansowanie nie jest duża, więc decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolno – kursową.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Cechu.

tel. (58) 672-25-11, 668-527-583, biuro@cechwejherowo.pl

Osoba do kontaktu: Kamila Bieszk