Kurs obsługi kos spalinowych
Termin rozpoczęcia:

                 Rekrutacja grupy trwa.

 
Czas trwania
1 dzień
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
- ukończony 18 rok życia
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Uwagi
Po ukończeniu szkolenia oraz sprawdzeniu wiedzy kandydat przystępuje do egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem MEN) uprawniające do obsługi kos spalinowych.
 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, fax (58) 672-28-28, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl lub fax-em na numer (58) 672-28-28
 

Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie