Kurs przyuczający dla osób dorosłych

Termin rozpoczęcia:  Kursy odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego
Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie
Czas trwania
Od 1 do 2 miesięcy
 
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
- ukończony 18 rok życia
- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 
Uwagi
Kurs ma charakter przyuczający i uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami: tel. (58) 672-25-11, fax. (58) 672-28-28, e-mail: biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl lub fax-em na numer (58) 672-28-28

 

Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie