Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Termin kolejnych zajęć:   Rekrutacja grupy trwa.

   Miejsce: Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie, ul. Hallera 18     

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!                          

Czas trwania

ok. 1,5 miesiąca
                                    
Wymagania w stosunku do uczestników
- tytuł mistrza w zawodzie albo,
- kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. nr 61, poz. 378,  § 1, ust.5
 
Uwagi
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP w Gdańsku uczestnicy otrzymują zaświadczenie i są uprawnieni do szkolenia uczniów młodocianych.
 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, fax (58) 672-28-28, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres e-mail: biuro@cechwejherowo.pl
lub fax-em na numer (58) 672-28-28
 
Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie