Uprawnienia energetyczne grupa I, II, III:

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe

 

Termin kolejnych zajęć: Rekrutacja grupy trwa.

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!

Czas trwania
2  tygodnie

Wymagania w stosunku do uczestników

  • ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
  • ukończony 18 rok życia
  • dla osób które cha uzyskać kwalifikacje z pomiarami wymagane jest wieloletnie doświadczenie w zawodzie elektryka oraz znajomośc przepisów

Uwagi
Szkolenie kończy się egz. składanym przed komisją kwalifikacyjną. Uczestnik otrzymuje uprawnienia kwalifikacyjne.
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11,
fax (58) 672-28-28,
biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl lub fax-em na numer (58) 672-28-28
 

Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie