Operator koparkoładowarek, wszystkie typy, klasa III1)

Operator koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy całkowitej, klasa III

 

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Termin rozpoczęcia:  wrzesień 2019

NOWY ROK SZKOLNY - NOWE - NIŻSZE CENY 
W WEJHEROWSKIM CECHU !!!

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!

  
Czas trwania:
 • Kurs podstawowy - 134 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. koparki + koparkoładowarki) - 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie dwie specjalności (koparki i koparkoładowarki).
Wymagania w stosunku do uczestników:
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • ukończony 18 rok życia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (badania psychologiczne oraz od lekarza zawodowego), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań podczas szkolenia - koszt badań: psychologiczne: 60 zł, lekarz zawodowy: 40 zł.

 

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-2/III - Koparkoładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny) i/lub  M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie popołudniowym oraz weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.
 • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców. Każda grupa ma stały dostęp do kilkunastu egzemplarzy instrukcji koparko-ładowarek tzw. DTR.
 • Dla wszystkich uczestników możliwość szkolenia na symulatorze koparkoładowarki / koparki - bezpłatnie, w dowolnej ilości godzin!!!

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki i/lub koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
 • Kurs na koparkoładowarkę i/lub koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, fax (58) 672-28-28, biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl lub fax-em na numer (58) 672-28-28
 
Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie