"Rzemiosło dla Europy"

 

 Projekt - zakończony i rozliczony

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci - Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy

Termin realizacji -

  • 01.08.2005r - 30.11.2005r

Beneficjenci:

  • 24 osoby, uczniowie klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych reprezenrujących branżę: elektryczną, stolarską i fryzjersko - kosmetyczną

Cel projektu -

  • 8 tygodniowy staż w Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie (Niemcy) i w zakładach rzemieślniczych, gdzie organizowane będą zajęcia praktyczne.