„Rzetelny Cykl Szkoleniowy”
 
Projekt  – zakończony
 
POKL
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
 
 
Termin realizacji:
  • 01.11.2010r. – 30.11.2011r.
 
Beneficjenci: 
  • osoby fizyczne bezrobotne / pozostające bez pracy do 25 roku życia zameldowane na terenie województwa pomorskiego
 
Strona dotycząca projektu:
        www.rcs.cechwejherowo.pl                     
 
Cel projektu: 
Nabycie kwalifikacji zawodowych przez 100 osób poprzez ukończenie następujących szkoleń:
  • Operator koparko – ładowarki
  • Kurs prawa jazdy kat.B 
  • Kurs fryzjerski – 10 osób
  • Wózki widłowe z obsługą magazynu
  • Tworzenie stron internetowych

plakat1plakat2