Równe szanse na swój biznes"
 
 
Projekt  –zakończony
 
Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie
 
POKL
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
 
Termin realizacji:
  • 04.10.2010r. – 31.05.2012r.
 
Beneficjenci: 
  •  osoby fizyczne niepełnosprawne zameldowane na terenie powiatu wejherowskiego
                      
 
Cel projektu:
  • umożliwienie założenia działalności gospodarczej dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wejherowskiego przez udzielenie dotacji i inwestycyjnej, oraz wsparcia pomostowego,