„45 plus równi w biznesie”
 
Projekt – zakończony - rozliczony
 
Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie
 
POKL
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
 
Termin realizacji:
  • 04.05.2010r. – 31.08.2011r.
 
Beneficjenci: 
  • osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu wejherowskiego
  • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w wieku 45-64 lat
  • nie prowadzące przez okres ostatniego roku działalności gospodarczej
  • osoby bezrobotne i zatrudnione z terenów wiejskich – 30 osób

 

Cel projektu:
  • umożliwienie założenia działalności gospodarczej dla 30 osób po 45 roku życia z terenu powiatu wejherowskiego przez udzielenie dotacji i inwestycyjnej, oraz wsparcia pomostowego,