„Wejherowska szkoła sukcesu zawodowego”
 
Projekt - zakończony
 
POKL
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Termin realizacji:
  • 01.04.2010r. – 31.12.2011r.
Beneficjenci: 
  • 238 uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie,
  • (128 kobiet i 110 mężczyzn – mieszkających na terenie powiatu wejherowskiego)
 
Cel projektu:
  • zwiększenie zdolności uczniów NSR do bycia zatrudnionym na rynku pracy pow.wejherowskiego i woj.pomorskiego poprzez udział w zajęciach na zmodyfikowanych kierunkach nauczania w zawodach: kucharza, stolarza, fryzjera, sprzedawcy i tapicera,
  
Główne działanie: rozszerzenie programów nauczania w zawodach:
  • kucharz małej gastronomii,
  • stolarz,
  • fryzjer,
  • sprzedawca,
  • tapicer