„Program rozwojowy Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”
 
 
Projekt - zakończony – rozliczony

POKL
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Termin realizacji:
  • 02.01.2009r. – 31.12.2010r.
Beneficjenci: 
  • 224 uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie,
 Cel projektu:
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie służące podniesieniu zdolności uczniów szkoły do przyszłego zatrudnienia,
 Główne działanie: przeprowadzenie zajęć dodatkowych z:
  • nauk przyrodniczo – matematycznych,
  • języka angielskiego,
  • technologii informatycznych ICT
  • przedsiębiorczości
  • praktyczne formy nauczania – wizyty studyjne w zakładach pracy