Świadomy pracodawca – kompetentny pracownik”
 
Projekt - zakończony – rozliczony POKL
 
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
 
Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
 
Termin realizacji:
  • 1.02.2009r. – 30.09.2009r.
Beneficjenci:
  • przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych w firmach z sektora mikro, małych i średnich firm z terenu powiatu wejherowskiego,
  • 288 osób
 
Cel projektu:
  • zwiększenie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników MMŚP w powiecie wejherowskim,
 
Główne działanie:
 
- przeprowadzenie 24 szkoleń po 8 godzin każde w grupach 12 – osobowych z zakresu:
  • zarządzania,
  • komunikacji w firmie,
  • technik sprzedaży, 
  • obsługi klienta,
  • prawa i finansów firmy w tym funduszy unijnych