Podwyższenie umiejętności zawodowych pracujących osób po 45 roku życia z terenu powiatu wejherowskiego
 


Projekt : zakończony i rozliczony
POKL
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
 
Termin realizacji:

1.04.2008r. – 30.06.2009r.

Beneficjenci:

70 osób pracujących powyżej 45 roku życia z terenu powiatu wejherowskiego, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz w formie umów cywilnoprawnych, osoby zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem dotychczasowych kwalifikacji, osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.

Cel projektu:

podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących po 45 roku życia z terenu powiatu wejherowskiego do potrzeb regionalnej gospodarki

Projekt polegał na zaoferowaniu beneficjentom udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach zawodowych tj:

 1. Kurs pracownika magazynowego z obsługą wózków widłowych, programem magazynowym subiekt i elementami języka angielskiego.
  kwiecień – lipiec 2008
  20 osób – mężczyźni, 2 grupy po 10 osób
 2. Kurs spawania w osłonie CO2
  maj – październik 2008
  20 osób – mężczyźni, 2 grupy po 10 osób

 3. Szkolenia na uprawnienia SEP elektryczno – energetyczne do 15 KV, E+D z pomiarami
  październik – grudzień 2008
  10 osób – mężczyźni

 4. Prowadzenie komputerowej książki przychodów i rozchodów z elementami VAT
  luty – kwiecień 2009,
  10 osób – (9 kobiet + 1 mężczyzna)

 5. Kurs kadrowo – księgowy.
  styczeń – marzec 2009
  10 osób – kobiet