logo

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu
pn. „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM. 05.07.00-22-0038/16

LISTA RANKINGOWA PODSTAWOWA

Pozycja na Liście Rankingowej

Numer Formularz Rekrutacyjnego

1

10

2

2

3

23

4

7

5

30

6

54

7

61

8

20

9

24

10

26

11

32

12

56

13

58

14

59

15

6

16

34

17

50

18

4

19

9

20

36

21

63

22

5

23

15

24

8

25

21

26

53

27

64

28

17

29

31

30

19

31

25

32

43

33

11

34

27

35

38

36

47

37

14

38

60

39

22

40

41

41

12

42

3

43

57

44

42

45

1

46

46

47

16

48

28

49

29

50

18

51

48

52

37

53

49

54

65

55

33

Informacja opublikowana zgodnie z § 15 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

                                                                                                                                   Wejherowo, 23 marca 2017 r.


 

UWAGA!!!

 

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 13 lutego 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z §7 Regulaminu rekrutacji projektu.

Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

                                                                                                                   Wejherowo, 27 stycznia 2017 r.

 

UWAGA!!!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 27 stycznia 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z § 7 Regulaminu rekrutacji projektu. Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

                                                                                                                 Wejherowo, 20 stycznia 2017 r. 

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !

 

 Powiat Wejherowski rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

Spotkania informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Wejherowie w godz. 12.00 - 14.30:

Do pobrania:   Program spotkania

Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w dniach od 17 stycznia 2017 r. do 20 stycznia 2017 r. w godz. 8.30 – 14.30  w  jednym z  Punktów Rekrutacji:

 • na terenie powiatu wejherowskiego – Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie, ul. Hallera 18, adres e-mail: barbara@cechwejherowo.pl, tel: 58 672-25-11 lub 698 687 860;
 • na terenie powiatu kartuskiego – Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 28 a, adres e-mali: rekrutacja-pasja@wp.pl , tel: 791 431 655
 • na terenie powiatu puckiego – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5, adres e-mal: wiz@starostwo.puck.pl, tel.: 58 673 41 94

Projekt będzie realizowany w trzech turach.

 • Powiat Wejherowski: – Rekrutacja uczestników projektu – 56 osób x 3 tury, ( I tura: styczeń-luty 2017r., II tura: sierpień – październik  2017r., III tura marzec - maj 2018r. )
 • Powiat Pucki i Kartuski -  Rekrutacja uczestników projektu – 28 osób x 3 tury ( I tura: styczeń-luty 2017r. II tura: sierpień – październik 2017r., III tura marzec - maj 2018r. )

Celem projektu jest utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikroprzedsiębiorstw na terenie 3 powiatów.

Przewidziane wsparcie:

 • bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmie szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (60 godzin, 10 dni) oraz dodatkowe szkolenia wynikając z diagnozy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników projektu i ujętej w formie Indywidualnego Planu Działania (30 godzin, 5 dni)
 • do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy
 • inne

Projekt  „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski, Spółdzielnię Socjalną „Pasja”, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw -Związek Pracodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”:

 

UWAGA!!!

 

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 13 lutego 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z §7 Regulaminu rekrutacji projektu.

Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

                                                                                                                                                        Wejherowo, 27 stycznia 2017 r.

 

UWAGA!!!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 27 stycznia 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z § 7 Regulaminu rekrutacji projektu. Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

                                                                                                                                                                            Wejherowo, 20 stycznia 2017 r.

                                                                                 

 

UWAGA!!!

ZMIANA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO !!!

Nowy formularz jest obowiązujący, złożenie poprzedniej wersji formularza będzie skutkować odrzuceniem na ocenie formalnej.

                                                                                                                                                                       Wejherowo, 5 stycznia 2017 r.

Regulamin rekrutacji

zał. 1 formularz rekrutacyjny - 05.01.2017 r.

zał. 1 formularz rekrutacyjny

zał. 2 karta oceny formularza rekrutacyjnego

zał. 3 karta oceny rozmowy

zał. 4 PKD wykluczone

 

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załączniki do Regulamin przyznawania środków finansowych

Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych (wersja edytowalna)

 

Biznes Plan

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej

Regulamin Oceny Wniosków