„Najlepsi w zawodzie!”

 Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania  Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie

       Współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt  – zakończony

 

Realizowany : we współpracy

 POKL

Priorytet IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Termin realizacji:

Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014 oraz I semestr 2014/2015.

 

Beneficjenci: 

  • Uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

Cel projektu: 

Główne założenie projektu to zwiększenie umiejętności zawodowych i ogólnych: 134 uczennic i 414 uczniów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Udział w projekcie zwiększy szanse uczniów na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

 

Główne działania:

W ramach projektu zostaną zmodyfikowane programy nauczania w zawodach:

STOLARZ – Rozszerzeniu programu nauczania o przedmioty:

  • Obsługa programów komputerowych AUTO-CAD 2012 i CAD kuchnie 6.0.
  • Konserwacja drewna zabytkowego.

FRYZJER – Rozszerzenie programu nauczania o przedmiot:

  • Nowe techniki i technologie w zakładzie fryzjerskim.

ELEKTROMECHNIK – Rozszerzenie programu nauczania o przedmiot:

  • Tendencje w rozwoju elektrotechniki samochodowej.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Rozszerzenie programu nauczania o przedmiot:

  • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w motoryzacji

Dodatkowo:

  • W ramach projektu wszyscy uczniowie klas 2 i klas 3 wezmą udział w dodatkowych zajęciach z matematyki i języka angielskiego z terminologią zawodową.
  • Uczniowie z branży budowlanej oraz mechanicy i elektromechanicy samochodowi, uczestniczyć będą w programie staży i wizyt studyjnych w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku.
  • Każdy uczeń będzie miał możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego dzięki czemu będzie umiał zaplanować swoją dalszą karierę oraz nabędzie wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizacja wszystkich elementów projektu spowoduje u uczniów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła wzrost umiejętności zawodowych i ogólnych w kierunku zgodnym z oczekiwaniami pracodawców, będą oni/one bardziej konkurencyjni na lokalnym rynku i bez problemu uzyskają zatrudnienie w wyuczonych zawodach.

 

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie oraz w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie.

REKRUTACJA:
Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP w Wejherowie, ul Hallera 18
tel. (58) 672-25-11, fax. (58) 672-28-28
mail – biuro@cechwejherowo.pl