„Niepełnosprawni pracują”
 
Projekt  – zakończony
 
POKL
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Nipełnosprawni na rynku pracy
 
 
Termin realizacji:
  • 01.11.2012r. – 30.10.2014r.
 
Beneficjenci: 
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym pozostające bez zatrudnienia w wieku od 15 do 64 lat, zamieszkujące powiat wejherowski
 
Cel projektu: 
Wyrównanie szans zawodowych i wzmocnienie atrakcyjności na rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna 23 kobiet i 17 mężczyzn niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 01.11.2012r. do 30.10.2014r.
 
Główne działania:
Szkolenia w celu nabycie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, odbycie stażu jak również pomoc w znalezieniu pracy.
Szkolenie w ramach projektu:
  • Profesjonalny sprzedawca
  • Kurs tworzenia stron www z elementami grafiki i multimediów
  • Kurs pracownika magazynowego z obsługą wózka jezdniowego
  • Specjalistyczny kurs budowlany dla osób niepełnosprawnych (uzyskanie uprawnień w dwóch specjalnościach  koparki i koparko - ładowarki)