PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ PRZEKAZANIA NASZEJ ORGANIZACJI OBIEKTU DYDAKTYCZNEGO

Przemówienie Prezesa Brunona Gajewskiego Podpisanie umowy przez wszystkie zainteresowane strony

W dniu 6 września 2010r. w auli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła odbyło się uroczyste podpisanie umowy przekazania naszej organizacji cechowej, obiektu dydaktycznego znajdującego się przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście tj: Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Kapelan Rzemiosła – ks. Tadeusz Reszka, Pełnomocnik Marszałka – Krystyna Pajura, Prezydenci Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Wojciech Kozłowski, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej – Wiesław Szajda, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu – Adam Krawc, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Studium Medycznego w Wejherowie – Ewelina Lulińska – Kuklik, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Wejherowie – Mirosław Ziemann, Członkowie Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Dyrekcja, pedagodzy i uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.

Na początku uroczystości odbyło się przywitanie zebranych przez Prezesa Brunona Gajewskiego, następnie zostały poświęcone wyremontowane pomieszczenia przez Ks. Kapelana oraz miały miejsce przemówienia Prezesa Brunona Gajewskiego, Marszałka – Mieczysława Struka, Prezydenta – Krzysztofa Hildebrandta. Ostatnim punktem spotkania było uroczyste podpisanie umowy.

Zaproszeni goście podczas spotkania Gratulacje z tytułu podpisania umowy

Przekazanie budynku dydaktycznego przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie nakłada na naszą organizację nowe obowiązki i zadania. Korzystanie z nowych sal lekcyjnych daje możliwość dalszego rozwoju, podwyższania poziomu zajęć dydaktycznych oraz szansę na przeprowadzenie rekrutacji uczniów na kolejne lata funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. W przyszłym okresie planujemy otwarcie następnych oddziałów dydaktycznych oraz uruchomienie szkoły średniej w której adepci rzemiosła będą mieli
możliwość kontynuowania nauki.