Promocja książki pt. "Historia Cechu Rzemiosł w Wejherowie"


Przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa Brunona Gajewskiego

Zaproszeni goście podczas prezentacji książki

W dniu 30.06.2011r. w Wejherowskim Domu Rzemiosła odbyła się promocja książki pt. „Historia Cechu Rzemiosł w Wejherowie”. Na początku spotkania miała miejsce prezentacja publikacji, w tym omówienie poszczególnych okresów aż do czasów współczesnych przez autorki publikacji Marię Stanzecką i Joannę Grochowską.


Zaproszeni goście
 

Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - Kazimierza Plocke

Następnie przedstawiono również nową koncepcję powstania „Kaszubskiej Akademii Rzemiosła” związaną z budową nowego obiektu. Kolejnym punktem było omówienie potencjału wejherowskiego cechu z uwzględnieniem realizowanych projektów finansowanych ze środków UE. Następnie został przedstawiony przez przedstawicieli Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie - Katren Feegel i - Ronny Papp przykład niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ostatnim punktem spotkania było wręczenie książek sponsorom i zaproszonym gościom przez Starszego Cechu Brunona Gajewskiego.
 


Wręczenie publikacji książki

Wręczenie publikacji książki gościom


Wśród licznych gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocie,
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Krystyna Pajura, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Elżbieta Lamparska, Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke, Wicestarosta Grzegorz Gaszta, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Wiesław Szajda, Rektor Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej Marcin Pliński, Dowódca Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej – Komandor Roman Kreft, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku Krzysztof Weyna.
 


Przemówienie Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struk

Przemówienie Starosty Powiatu Wejherowskiego
Józefa Reszke


Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących wydanie publikacji dotyczącej historii wejherowskiego rzemiosła.rowskiego cechu z uwzględnieniem realizowanych projektów finansowanych ze środków UE. Następnie został przedstawiony przez przedstawicieli Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie - Katren Feegel i - Ronny Papp przykład niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ostatnim punktem spotkania było wręczenie książek sponsorom i zaproszonym gościom przez Starszego Cechu Brunona Gajewskiego.
 


Przemówienie Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta

Wręczenie publikacji książki gościom