W dniach od 19 – 22 lipca 2011r. w wejherowskim Domu Rzemiosła miała miejsce wizyta delegacji z Izby Rzemieślniczej z Schwerina.
W czasie rozmów omawiano współpracę pomiędzy organizacjami z Wejherowa i Schwerina.
Podczas wizyty rozmawiano na tematy:

  • wyjazdu polskiej młodzieży do BTZ Schwerin;
  • przyjazdu delegacji niemieckich przedsiębiorców do Wejherowa;
  • przyjazdu niemieckiej młodzieży do Wejherowa w ramach programu Leonardo da Vinci;
  • wyjazdu delegacji polskich przedsiębiorców do Schwerina.

Goście z Niemiec wizytowali Niepubliczną Szkołę Rzemiosła i Urząd Miasta Wejherowa, gdzie odbyło się spotkanie z zastępcą prezydenta p. Bogdanem Tokłowiczem. Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Schwerina zwiedzali także przedsiębiorstwa należące do naszej organizacji rzemieślniczej tj:

  • Pracownia Mebli Wypoczynkowych SOCHA – Czesław Socha - Luzino;
  • Stencel Stolarstwo – Zbigniew Stencel – Wejherowo;
  • Studio Fryzjerskie „Henryk” – Henryk Mosiejko – Wejherowo;
  • G-M Spółka z o.o. – Roman Majerowski.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż współpraca pomiędzy Powiatowym Cechem Rzemiosł w Wejherowie a Izbą Rzemieślnicza w Schwerinie będzie kontynuowana, a omawiane podczas wizyty wyżej wymienione tematy zostaną zrealizowane.

 


W dniach 22 – 24 marzec br. delegacja naszej organizacji rzemieślniczej w osobach:
Starszy Cechu – Brunon Gajewski,
Dyrektor Biura – Krzysztof Seroczyński,
członek Komisji Branży Motoryzacyjnej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku – Mirosław Gaffka
oraz współpracownik i tłumacz – Joanna Pardus
gościli w Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie.
Tematem wizyty była m.in. kwestia uzgodnienia wyjazdu młodzieży z Niepublicznej Szkoły Rzemiosła na staż do Niemiec. Ponadto, zostały podpisane listy intencyjne dotyczące przyjazdu młodzieży niemieckiej do Polski na praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Wymieniony program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W czasie pobytu, delegacja z Wejherowa dwukrotnie spotykała się w celu omówienia tych spraw z Prezesem Izby Rzemieślniczej w Schwerinie Panem Peter Gunther i Derektorem Izby Rzemieślniczej w Schwerinie Panem Edgar Hummelsheim oraz Panią Christiane Vorpahl.
W wyniku rozmów uzgodniono że 10 uczniów naszej Szkoły weźmie udział w stażu w miesiącu wrześniu.
W czasie pobytu delegacja zwiedziała Centrum Kształcenia i Technlologi i warsztaty zajęć praktycznych w Schwerinie.
W miesiącu czerwcu, planowany jest przyjazd delegacji niemieckiej do wejherowskiej organizacji cechowej.


Delegacja z Cechu z pracownikami Izby Rzemieślniczej w Schwerinie

Podczas jednego ze spotkań w Schwerinie

Zwiedzanie Centrum Kształcenia i Technologii przy
Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie

Sala wykładowa w Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie
 

 


W każdym roku szkolnym uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła uczestniczą w tygodniowym stażu w Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwernie. Uczniowe mają możliwość zapoznania się z noiwoczesnymi technologiami i niemieckim systemem edukacji zawodowej. Staże dają możliwość podwyższenia kwalifikacji młodych adeptów rzemiosła i stanowią dla nich element nowego doświadczenia zawodowego.


wizyta młodzieży z NSR w 2010

wizyta młodzieży z NSR w 2010

w pracowni storarskiej w 2010

w pracowni storarskiej w 2010