OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

  1. Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do szkolenia uczniów młodocianych.
    • kwalifikacje pedagogiczne
    • uprawnienia mistrzowskie
  2. Promocja zakładów szkolących pracowników młodocianych.
  3. Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu.
  4. Pośrednictwo i rejestracja w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi.
  5. Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:
    • refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
    • dofinansowań po wyszkoleniu ucznia
  6. Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.
  7. Ustawowa kontrola warunków wykonywania praktycznej nauki zawodu uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych.
Ewa Dyczyńska   Ewa Dyczyńska - kierownik działu oświaty zawodowej szkolenie  szkolenie z zakresu oświaty zawodowej


PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH


W biurze Cechu można składać dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodach ujętych na stronie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.  Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej lub stronie www.pomorskaizba.pl ( zakładka oświata zawodowa - egzaminy ).

 

komisja egzaminacyjna komisja egzaminacyjna uczestnicy egzaminuuczestnicy egzaminu


DORADZTWO, INFORMACJE I SZKOLENIA DLA ZAKŁADÓW NALEŻĄCYCH DO CECHU


  1. Bezpłatne i niekomercyjne szkolenia z zakresu prawa, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi dla członków organizacji m.in. na temat:
    • podatków (realizowane przez Urząd Skarbowy)
    • prawa pracy (przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy)

 

 

szkolenie sekcyjne szkolenie sekcyjne szkolenie sekcyjneszkolenie sekcyjne
 

PROMOCJA ZAKŁADÓW ORAZ SZYBKI PRZEPŁYW INFORMACJI DO CZŁONKÓW ORGANIZACJI
 
  1. Strona internetowa wejherowskiego cechu www.cechwejherowo.pl