Walne zgromadzenie delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie 18.05.2023 r.