Spotkanie opłatkowe seniorów i aktywu rzemieślniczego 6.1.2012