Spotkanie wigilijne pracowników biura cechu oraz nauczycieli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła