W dniu 18 marca 2014 r. Marszałek i Wojewoda Pomorski uhonorowali naszych rzemieślników  za całokształt działalności LISTAMI GRATULACYJNYMI.

 

LISTY  GRATULACYJNE  otrzymali:

HENRYK  KONKOL     -     Przetwórstwo Mięsa "Konkol" sp. jawna

HUBERT  MEYER        -    "P.P.H.U MEYER" - Hubert Meyer