UWAGA – SZKOLENIE DOFINANSOWANE W 95%

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE

POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

 

SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST:

  • Pracownikom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotu ekonomii społecznej. 
  • Osobom, które ukończyły 18 lat. 
  • Mieszkańcom województwa pomorskiego.

 

Szkolenie - Magazynier z obsługą wózka widłowego

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompleksowych kwalifikacji do wykonywania zawodu magazyniera z obsługą wózka widłowego obejmujących zagadnienia:

Moduł I – Magazynier (50 godzin):

  • zajęcia teoretyczne – wykłady dotyczące gospodarki magazynowej;
  • zajęcia praktyczne komputerowe - dotyczące komputerowego wspomagania ewidencji magazynowej.

Moduł II – Obsługa wózka widłowego (67 godzin):

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Szkolenie kończy się egzaminem przd Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Koszt szkolenia wynosi: 124,22 zł/osoba.

 

Dokumenty do pobrania:

KLIK

 

Więcej  o projekcie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Pomorska Aktywność Zawodowa”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. 

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Szkolno-Kursowym Cechu.

tel. (58) 672-25-11, 698-687-834, biuro@cechwejherowo.pl