Powiatowy Cech Rzemiosł poszukuje wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń (min. zawodowych, komputerowych, księgowych, innych) w zakresach:

- Operator spycharki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator równiarki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator podestów ruchomych (wymogi: uprawnienia operatora podestów ruchomych)

- Operator żurawi przenośnych (wymogi: uprawnienia operatora żurawi przenośnych)

- Obsługa pił mechanicznych (wymogi: uprawnienia na piły mechaniczne klasy III)

- Obsługa kos spalinowych (wymogi: uprawnienia na kosy spalinowe)

- Wózki jezdniowe z wymianą butli gazowych (wymogi: uprawnienia)

- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym (wymogi: uprawnienia)

- Fryzjerstwo

- Kosmetyka: m.in. wizaż i stylizacja, przedłużanie i zdobienie paznokci

- Sprzedawcy

- Kasy fiskalne

- Komputerowe systemy sprzedaży (Subiekt/Symfonia/WF-Mag...)

- Minimum sanitarne

- Pracownik robót wykończeniowych

- Pracownik administracyjno-biurowy

- Magazynier

- Księgowość z obsługą systemów komputerowych

- Aktywizacja zawodowa

- Doradca zawodowy (kwalifikacje, licencja doradcy)

 

Wymagania wstępne: 

  • Wykształcenie wyższe/ tytuł mistrza/ instruktora praktycznej nauki zawodu.
  • Uprawnienia pedagogiczne.
  • Doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres biuro@cechwejherowo.pl.
Informujemy,że skontaktumy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W dokumentach prosimy zamieścić oświadczenie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)."