Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (pobierz)Proszę o wydrukowanie formularza na jednej kartce A4
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu (pobierz)
 3. umowa o naukę zawodu- kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 6. wniesiona opłata za egzamin (potwierdzenie)

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym:  

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (pobierz) Proszę o wydrukowanie formularza na jednej kartce A4
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu (pobierz)
 3. umowa o naukę zawodu- kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum , albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie indywidualne)
 6. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 7. wniesiona opłata za egzamin (potwierdzenie)

Opłaty egzaminacyjne:
 

Lp.

Egzamin czeladniczy

661 zł

 

3

Egzamin mistrzowski

1321 zł

 

Opłatę należy dokonać na nr konta bankowego: 97 8300 0009 0005 3599 2000 0010