OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

 1. Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do szkolenia uczniów młodocianych.
  • kwalifikacje pedagogiczne
  • uprawnienia mistrzowskie
 2. Promocja zakładów szkolących pracowników młodocianych.
 3. Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacjiuczniów do nauki zawodu.
 4. Pośrednictwo i rejestracja w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi.
 5. Dokonywanie rozliczeń finansowych i pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:
  • refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • dofinansowań po wyszkoleniu ucznia
 6. Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.
 7. Ustawowa kontrola warunków wykonywania praktycznej nauki zawodu uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych.
Ewa Dyczyńska   Ewa Dyczyńska - kierownik działu oświaty zawodowej szkolenie  szkolenie z zakresu oświaty zawodowej


PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

Na podstawie porozumienia z Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku, w siedzibie Cechu są organizowane i przeprowadzane egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
W biurze Cechu mozna składać dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu. Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej.
Egzaminy przeprowadzane są w nastepujących zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdowy
 • elektryk
 • fryzjer
 • glazurnik
 • kamieniarz
 • krawiec
 • lakiernik
 • lakiernik samochodowy
 • malarz - tapeciarz
 • mechanik samochodowy
 • monter elektronik
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz
 • piekarz
 • rzeźnik - wędliniarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • złotnik jubiler
komisja egzaminacyjna komisja egzaminacyjna uczestnicy egzaminuuczestnicy egzaminu


DORADZTWO, INFORMACJE I SZKOLENIA DLA ZAKŁADÓW NALEŻĄCYCH DO CECHU

 1. Podstawowe doradztwo prawne i ekonomiczne dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Bezpłatne i niekomercyjne szkolenia z zakresu prawa, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi dla członków organizacji m.in. na temat:
  • podatków (realizowane przez Urząd Skarbowy)
  • prawa pracy (przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy)
  • certyfikatów ISO i HACCP (wykonywane przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą w Gdańsku)
  • pozyskiwania funduszy unijnych (przeprowadzane przez Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych funkcjonujący w Cechu)
szkolenie sekcyjne szkelenie sekcyjne szkolenie sekcyjneszkolenie sekcyjne
 

PROMOCJA ZAKŁADÓW ORAZ SZYBKI PRZEPŁYW INFORMACJI DO CZŁONKÓW ORGANIZACJI
 1. Strona internetowa wejherowskiego cechu www.cechwejherowo.pl
 2. Wydawanie raz na kwartał biuletynu informacyjnego dla przedsiębiorców.
 3. Publikacja informatora zawodowego dla osób poszukujących praktycznej nauki zawodu, w którym zawarte są m.in. dane teleadresowe przedsiębiorców szkolących pracowników młodocianych.